PIC-styring til rævesender.

click for English version

Jeg har bygget en rævesenderstyring med PIC16F628.
Jeg benytter et universalprint til PIC16F628, SE HER
En del af modstandene i portledningerne bruges ikke, og behøver ikke at være monteret.

OZ7FOX

Forsyningsspændingen er 12 volt, som nedreguleres til 5 volt. Strømforbruget er ca 7.5 mA med display (uden lysdioder).

Det interne ur, jagtens starttidspunkt, minutinterval mellem udsendelser, antal udsendelser
og start-stop af endeløs testudsendelse kan indstilles med 6 trykknapper.

Starttid, antal og interval huskes, selv om spændingen fjernes, så det ikke skal genindstilles ved hver jagt.

Programmet dekoder knapperne ved at udsende HI på RB3 og RB4 skiftevis.
Hvis en eller flere knapper er trykket sendes HI tilbage til RA1, RA2, RA3.
Pull up/down-jumperen skal forbindes til stel.

Der udsendes kaldesignal OZ7FOX + suffix efterfulgt af pejlestreg. Dette gentages 3 gange.

Suffix bestemmes af starttidspunktet, det vil sige, at hvis minutcifferet i starttidspunktet er 0 eller 5 sendes A for ræv1,
1 eller 6 sendes U for ræv2, 2 eller 7 sendes V for ræv3, 3 eller 8 sendes H for ræv4, 4 eller 9 sendes 5 for ræv 5.

Nedenstående 6 billeder viser dette.

SetFox

SetFox

SetFox

SetFox

SetFox

SetFox

Nedenstående billede viser display, når det interne ur stilles.
Knapper i række 2 bruges til minutter og timer.
SetFox

Nedenstående billede viser display, når det interne urs sekunder
nul-stilles. Knap 3 i række 2 bruges.
SetFox

Nedenstående billede viser display, når jagtens starttid stilles.
Knapper i række 2 bruges til minutter og timer.
SetFox

Nedenstående billede viser display, når interval,antal og test
stilles. Knapper i række 2 bruges.
SetFox

Nedenstående billede viser display, når endeløs testudsendelse
er i gang. Standses ved tryk på vilkårlig knap.
SetFox

Det dygtige værksteds-team i EDR Esbjerg afdeling har ombygget en ammunitionskasse til rævesenderen.
Fox i box

Sendersiden. Senderen er type 'Mikkeline', konstrueret af OZ1FSM.
Den oprindelige styring med Eprom og tælleværk er ikke monteret.
Senderside

Timersiden
Timerside

Med software efter 0.7 og krystal på 4096 kHz er oprettet et testpunkt, hvor krystalfrekvensen
og dermed urets nøjagtighed kan indstilles præcist ved hjælp af trimmekondensatoren.
På testpunktet skal måles 10.000 Hz.
(Man kan ikke måle direkte på krystallet, idet dette trækket frekvensen for meget)
Se billedet herover.

Brugervejledning
UserManual

Tjekliste
Tjekliste

Mere følger snarest.

Back to menusystem

© H.P.Kjærbro.